KOTKAN KAUPUNGIN PUHELINLUETTELO
Hakuperusteena voit käyttää etunimeä, sukunimeä, ammattinimikettä, yksikköä tai numeroa.
Nimen tai numeron osa riittää usein hakutuloksen löytämiseen.
Kotkan kaupungin puhelinvaihteen numero on 05 2341.

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@kotka.fi.

Lankanumerot ovat pääsääntöisesti poistettu käytöstä.
Tämä luettelo sisältää 1.1.2019 Kotkan kaupungilta Kymsoteen siirtyneen henkilöstön. Luettelo poistuu käytöstä 30.6.2019.


Henkilöt

Nimi Puhelin Nimike Yksikkö